rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Slovenský Červený kríž pomáha aj obyvateľom obcí, v ktorých bola vyhlásená mimoriadna povodňová situácia. Zasahuje na zmiernenie následkov zvýšenia vzostupu vodných hladín potokov, riek a spodných vôd, ktoré spôsobujú lokálne povodne, zatopenie suterénnych priestorov obydlí a kontamináciu studní.

Počas takejto udalosti v Ipeľskom Sokolci zabezpečil SČK, územný spolok Levice, dodávku pitnej vody pre sociálne slabšie rodiny a prostriedky na dezinfekciu studní.

V súčasnosti z dôvodu nepriaznivej povodňovej situácie Slovenský Červený kríž monitoruje povodňovú situáciu a je pripravený distribuovať elektrické čerpadlá na odčerpávanie vody zo suterénnych priestorov obydlí a elektrické odvlhčovače vzduchu na vysušenie muriva stien.

foto5 voda-je-zly-pan 1 foto6 voda-je-zly-pan 2