rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Rodina vo Švajčiarsku chcela ponúknuť funkčný elektrický invalidný vozík po svojom synovi pre dieťa vo veku nad 10 rokov. Prostredníctvom MZV SR bol oslovený SČK.

11-ročná Janka z Humenného, ktorá prekonala detskú mozgovú obrnu nemôže svojimi rukami obsluhovať klasický invalidný vozík. Žije v sociálne slabej rodine spolu s tromi súrodencami a je odkázaná na pomoc svojich rodičov. Je šikovná. Navštevuje Špeciálnu základnú školu pre deti s telesným postihnutím. Keďže je Janka ľaváčka, vozík jej pred jeho prevozom zo Švajčiarska prispôsobili na mieru.

Vozík sa dostal na Slovensko tesne pred Vianocami 2012. Prostredníctvom SČK tak dostala naozaj krásny vianočný darček, ktorý jej odovzdali počas školského vianočného večierka. Do miestnosti jej ho priviezli práve vtedy, keď vystupovala na javisku. Dostala tak viac než len obyčajný vozík. Dostala tak „nohy".