rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Územný spolok v Michalovciach pomohol mnohým ľuďom. Dôchodkyni Márii, ktorá sa stará o manžela po mozgovej príhode a o vnuka, poskytli pred Vianocami finančný príspevok z Fondu pomoci, aby jej pomohli zmierniť nepriaznivú finančnú situáciu.

Osemnástim klientom, ktorí nie sú poberateľmi sociálnej služby v zmysle zákona, môže zabezpečiť donášku liekov, nákupov, či obedov.