rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Ivko bude mať tento rok 20 rokov. Je fyzicky aj mentálne postihnutý. Od narodenia navštevuje rehabilitácie, procedúry a lekárov. Chodieval sanitkou, ale keďže máva časté a silné epileptické záchvaty, cestovať s ďalšími ťažkými prípadmi v sanitke nebolo viac možné.

Jeho prípad si vyžaduje, aby s ním chodili obaja rodičia, no aj tí majú zdravotné problémy a sú bez práce. O syna sa však príkladne stará mama. Bývajú v malej, ale čistej a upratanej garsónke.

SČK začal koncom 90. rokov v Senici prepravnú službu, a keď sa na nich rodina obrátila, začala sa spoločná cesta. SČK a ľudia s ním spojení si rodinu „adoptovali" a pomáhajú im v mnohých oblastiach - ošatenie, strava a pod. Keďže rodina nemá na to, aby pravidelne prispievala na prepravu, SČK robí všetko pre to, aby túto pomoc prefinancoval z vlastných zdrojov.

„Nemôže sa stať, aby od nás odišiel niekto bez toho, aby sme mu neposkytli aspoň nejakú pomoc, či poradenstvo, nedali najesť a pod. Reagujeme v našom regióne priamo na potreby ľudí, ktorí pomoc potrebujú a obracajú sa na nás", hovorí riaditeľka územného spolku SČK v Senici.