rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


"Byť dobrovoľníkmi SČK nám dáva trošku dobrodružstva, ale aj mieru zodpovednosti, vnútornej sily a viery, že vieme pomôcť. Dáva to úžasný pocit, že ste v správnu chvíľu na správnom mieste a viete, čo robiť. A mám pritom okolo seba aj svoju milú rodinu. Ak čo i len jeden život zachránim, môj život tým dostane vyšší zmysel. A nakoniec, čo šírime dookola, to sa nám vráti späť. Ak šírime pokoru, lásku, harmóniu, oddanosť, ochotu, dávame pomocnú ruku, to všetko sa k nám vráti, a aj vracia."