rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Jedenapol-ročný chlapček s obviazanou ručičkou. Vdýchnutá minca. Febrilné kŕče z tep-loty. Tí najmenší z nás boli odjakživa najviac náchylní na poranenia alebo choroby, ale sami si poradiť nedokážu. Malé dieťatko sa vždy spolieha na svoju mamu, no vedia ma-miny vždy správne a pohotovo zareagovať? Alebo vtedy nastupuje panika? Predchádza-júce riadky až dokonale pripomínajú príbehy troch mamičiek, keď namiesto prvej pomoci prišla neistota a strach. Všetko však mohlo byť inak. A tak, keď sa mamičky dozvedeli, že mohli navštíviť bezplatný kurz prvej pomoci organizovaný v ich meste, ani jedna z nich sa neubránila slzám. Nespoliehajme sa preto len na šťastie. Buďme pripravení ochrániť naše deti, kým nie je neskoro.