rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Začalo sa to jednou neobyčajnou prezenčnou listinou na školení v roku 2011. Neobyčajná bola preto, lebo polovicu účastníkov tvorili príslušníci jednej rodiny - mama s bratom, svojím manželom a spoločnými dvoma deťmi. Rodinu Suškovú prehovorila na kurz dcéra Diana. Už počas školenia sa nedalo nevšimnúť si ich veľký záujem o humánnu prácu s ľuďmi. Systematická práca, schopnosť rozhodovať sa v strese, to všetko podložené životnou skúsenosťou z nich robilo priam ideálnych zdravotníkov do služby. Niet sa čo diviť, že po ukončení školenia začali na plno spolupracovať s územným spolkom v Brati-slave.