rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


S medzigeneračnými problémami sa dobrovoľníci SČK stretávajú denno denne. Niekedy sa zdá, že mladej generácii chýba úcta k starším. S týmto problémom sa SČK snažil popasovať projektom Staré mamy v akcii. 9 starších dám, dobrovoľníčok SČK, prišlo cez prestávku na základné školy a podelilo sa s deťmi o svoje životné skúsenosti a múdrosti, ale aj vypočulo deti, ktoré sa takto mali komu vyžalovať. Projekt mal nečakaný úspech tak medzi deťmi, ktoré boli pokojnejšie, viacej si vážili seba navzájom a naučili sa porozume-niu starším ako aj medzi učiteľkami. Dámy dokázali navodiť v triede pocit domova a at-mosféru, akoby boli deti so svojimi babičkami. Nečudo, že Staré mamy v akcii boli zvolené za dobrovoľnícky projekt roka.