rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Eniko je lekárka - hematologička a predsedníčka územného spolku SČK. Ako sama vraví, darcov si veľmi váži, pretože sú to ľudia, ktorí pacientom pomáhajú denne bez toho, aby vôbec poznali toho človeka. Toho chorého, ktorému dajú svoju krv. Neraz zareagujú na prvú telefonickú výzvu a to bez akejkoľvek odplaty. Je to asi tá najhumánnejšia činnosť, a preto si ich Eniko váži a snaží sa o to, aby ich spoločnosť poznala ako hrdinov a vážila si ich viac. Ako matka sa aj svoje deti snaží vychovávať v podobnom duchu. Ak má človek možnosť pomáhať, mal by tak konať, čaká ho potom mimoriadne dobrý pocit. Práca v SČK je pre mnohých česť, ale zároveň aj záväzok.