rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Ako hovorí Miroslav Farkaš, ktorý pracuje v niekoľkých oblastiach činnosti SČK, prvá po-moc a aktivity s ňou súvisiace sú pre neho jednoducho srdcová záležitosť. Je inštruktorom prvej pomoci a s nadšením vyučuje rôzne vekové kategórie. Sám veľmi dobre vie, že prvá pomoc je pre všetkých dôležitá. Nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať. Raz pracuje s malými deťmi, raz so seniormi, inokedy zase s budúcimi plavcami záchranármi, no a niekedy ide ako šofér pomôcť nevládnemu človeku, odviesť ho na vyšetrenie, či na liečenie do kúpeľov. Práca v SČK je pestrá, každý sa môže realizovať. A nie je to len o práci, ale aj o ľuďoch, ktorých stretáva, vzťahoch, častokrát dobrej nálade a zábave, ktoré práca v SČK sprevádza. A s úsmevom ide všetko ľahšie.