rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Deň pomoci mal pozitívny ohlas nielen v Dunajskej Strede, ale aj vo Veľkom Mederi a Šamoríne. V týchto mestách sa ľudia v spolupráci so SČK rozhodli pomôcť sociálne slabším rodinám, a to rôznym spôsobom - zabezpečený bol predaj obnoseného šatstva, školských potrieb, hračiek, obuvi a to všetko za symbolickú sumu 0,10 € za kus. Súčasťou podujatia boli aj mobilné odbery krvi, na ktorých sa zúčastnilo 96 darcov. V rámci akcie sa podarilo vyzbierať finančné prostriedky vo výške 248,18 €. Akcie ako tieto, majú zmysel, a preto ich SČK plánuje rozšíriť a obohatiť o prvú pomoc.