rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


V SČK je pani doktorka Mária Onušková už 65 rokov, od roku 1949, keď ju pani riaditeľka učila prvú pomoc. Navnadila ju natoľko, že išla študovať medicínu, i keď rodičia roľníci boli spočiatku proti. Tým sa jej vzťah k SČK ešte viac prehĺbil. Napriek tomu, že prednášanie o zdraví a zdravej životospráve už nie je povinné, prednáša stále a rada. O prvej pomoci učí aj malé detičky v materských škôlkach, so seniormi zas cvičí tai-či alebo prednáša na nimi vybrané témy. Chodievajú spolu do prírody, spoznávajú liečivé rastliny a učia sa ich správne používať. Pani Mária sa snaží motivovať ľudí k dobrovoľníckej práci, neraz si myslela, že to vzdá, no práca s mladými aj staršími jej robí dobre. O to väčšiu radosť jej robí fakt, že o dobrovoľníctvo v SČK je v jej kraji záujem a takisto nechýba podpora zo strany obcí a starostov.