rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Deti žijúce nad priepasťou chudoby, alebo priamo v nej. To je obraz, ktorý sa nám čoraz častejšie naskytuje práve kvôli spoločenskej a ekonomickej situácii na Slovensku. Dieťa svoju situáciu zmeniť nevie, nevyberá si do akej rodiny a komu sa narodí. Existujú však dobrí ľudia, ochotní nezištne pomôcť aj tým najmladším. Územný spolok SČK v Humen-nom preto zorganizoval 10-dňovú zbierku šatstva. Počas nej sa zišli viacerí dobrovoľníci, ktorí šatstvo triedili niekoľko hodín, aby ním neskôr mohli naplniť krabice a vyčariť tak úsmev na tvári práve tým, ktorí za svoju biednu situáciu nemôžu.