rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Marošove dobrovoľníctvo v SČK malo vždy medzinárodný nádych. Či už to bola spolup-ráca so slovenským, srbským, nórskym alebo kanadským Červeným krížom, vždy mali jednu vec spoločnú. Bol to ten úžasný pocit, kedy nezáležalo na tom, odkiaľ ľudia sú, pretože nezištná pomoc ľuďom v núdzi nepozná hraníc. Dobrovoľnícka činnosť v Čer-venom kríži je niečo, v čom Maroš nachádza útočisko v dnešnej dobe plnej útrap, biedy a apatie. Ako sám hovorí: “Pomáhanie ľuďom je mojím liekom, čím viac ľudí dokážem so sebou strhnúť, tým plnohodnotnejšie sa cítim.”