rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


S Martinom z Levíc osud nemal zľutovanie. Pre svoj ťažký hendikep nôh bol odsunutý na okraj pracovnej spoločnosti. SČK mu však dal nádej žiť plnohodnotný život aj napriek postihnutiu. Martin sa stal zamestnancom SČK, kde ho všetci rešpektujú, vďaka čomu získal vozidlo na presun. No práca mu dala oveľa viac, dodala mu zmysel žiť, vieru ísť vpred a možnosť vziať osud do svojich vlastných rúk. A tak sa aj stalo. Dnes vlastní Martin kníhkupectvo KRUH, s ktorým už dvakrát získal ocenenie verejnosti. A samozrejme, neustále pomáha ako dobrovoľník v SČK.