rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


 „Do Červeného kríža som vstúpila pred 20 rokmi, keď som po univerzite nastúpila do práce. Pomáhať ľuďom  bolo vždy moje krédo a tak práca v SČK mi  bola vždy sympatická. V roku 2006 ma oslovili  aby som sa stala predsedníčkou územného spolku v Komárne. Keďže som vtedy už roky pracovala  ako lekár s darcami krvi na hematologicko- transfuziologickom oddelení v Komárne, túto funkciu som prijala s radosťou a vykonávam ju dodnes. Snažím sa robiť osvetu medzi mladými, navštevujem školy, kde sa snažím mladým  hovoriť o potrebe darovania krvi v rámci besied, prednášok, mám možnosť odpovedať na ich otázky ohľadom zdravia, darcovstva, atď. Tieto príležitosti ma presviedčajú, že táto práca je veľmi užitočná, ak  hovoríme o tom, aké dôležité je darcovstvo krvi, prečo majú mladí ľudia darovať krv, získame ich, stanú sa z nich darcovia krvi.  Verím, že dobro nevymrelo a ľudia si v núdzi vždy pomáhajú. Presvedčili ma o tom aj minuloročné povodne, keď sme sa my – červenokrižiaci stretli pri hrádzi Dunaja a pomáhali profesionálom.“

MUDr. Enikö Radi, Komárno