rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Starí, väčšinou osamelo žijúci ľudia, sa dlho bránia pomoci iných, snažia sa zachovať si čo najdlhšie svoju samostatnosť. Keď však nastane čas, že síl ubúda, hľadajú oni sami, alebo ich príbuzní, či známi pomoc pri zabezpečení niektorých činností.

Najčastejším problémom býva príprava teplej stravy, nákupov, či liekov, ostatné sebaobslužné činnosti zvládnu, alebo im pomôžu príbuzní, o sociálne služby, ktoré umožňuje zákon, sa ešte neuchádzajú.

Práve pre týchto klientov už 5 rokov poskytuje ÚzS SČK v Michalovciach službu – donášku obedov z vývarovne pre dôchodcov, ale aj nákupov a liekov.
V súčasnosti poskytuje tieto služby 27 klientom, ktorí sú čiastočne imobilní. Donáška obeda pre mnohých znamená nielen obed, ale často aj jediný sociálny kontakt. Starkí očakávajú pani s obedárom, tešia sa na spoločnosť pri obede.

Táto služba má však dvojaký rozmer – obed pre starkého, ale i prácu pre nezamestnané ženy zapojené do projektu úradu práce – dobrovoľnícka činnosť.
Vykonávanie tejto činnosti je tiež podmienené vytvorením personálnych a organizačných podmienok na územnom spolku SČK.