rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Ingrida vyrastala v detskom domove. Po ukončení školy bola však jej ústavná výchova zrušená. Rodičov nepoznala, a tak sa nemala kam vrátiť. SČK jej preto poskytol ubytovanie v útulku v júni 2012.

Nakoľko mala záujem sa ďalej vzdelávať, bolo jej umožnené pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti. Začala študovať odbor cukrárka. Je študentkou prvého ročníka. Počas týždňa býva na internáte v Snine a vo voľné dni, sviatky a prázdniny sa vracia do zariadenia. Ako ho sama nazýva – vracia sa domov. Bez pomoci by sa s určitosťou zaradila medzi ľudí bez prístrešia a vôbec by nemala možnosť navštevovať školu. Od jej nástupu do zariadenia je viditeľný pokrok v rozvoji samostatnosti, zručnosti a hlavne v hospodárení s financiami, čo je veľkým problémom mnohých mladých ľudí po odchode z detských domovoch, ktorí nie sú pripravení na život za ich bránami.

Podobne ako Ingrida, pomohlo bývanie v útulku ukončiť štúdium aj iným mladým ľuďom, ktorí po pobyte v detskom domove, či v pestúnskej rodine a dovŕšením 18. Roku, nemajú kde bývať, prípadne neukončia svoje vzdelanie.