rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Často sa prostredníctvom call centra podarí Slovenskému Červenému krížu naštartovať dlhodobejšiu sociálnu pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. S call centrom sa skontaktoval invalidný dôchodca, ktorý má v opatere vnuka. Z invalidného dôchodku mu nie je schopný platiť internát a s pomocou SČK a následne Mestského úradu sa podarilo situáciu vyriešiť a chlapcovi prispievať na internát.

Iný prípad sa stal, keď bývalý lekár zo záchranky zavolal do call centra. Upozornil, že často vída matku s dvoma deťmi, ktorá každý deň na bicykli tlačí, aj v nepriaznivom zimnom období, deti do materskej školy. SČK prípad prešetril a rodinu navštívil. Bývajú v biednom holobyte. Poskytli im pomoc – preplácanie cestovného na cestu do materskej škôlky a počas pobytu detí v škôlke žene SČK poskytol možnosť vypomáhať v kuchyni a dostať za to teplé jedlo pre deti.