rodina

logo3

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

Účet pomoci SČK

SK65 0200 0000 0000 0066 5555
VS: 052015


Slovenský Červený kríž
ústredný sekretariát
Grösslingová 24
814 46 Bratislava

Tel: +421 2 5710 2301
+421 2 5296 7157
Fax: +421 2 5292 3279

www.redcross.sk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakty pre médiá:
Silvia Kostelná
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
0902 934 008
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.